Trang chủ | Tìm kiếm:

  Thông báo về việc tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp các lớp đào tạo hình thức vừa làm vừa học - Ngày 16 và 17/01/2021 (ĐHCNTT10,18-L2; ĐHSTIN18-L2; ĐHSTOAN14,18AB-L2; ĐHSTOAN18-L2-TV-ST) 12/23/2020 3:37:00 PM
  Thông báo 1171/TB-ĐHĐT về việc công bố kết quả xét tốt nghiệp đối với sinh viên học chương trình đào tạo: liên thông, bằng đại học thứ hai đợt xét tốt nghiệp tháng 11 năm 2020 11/27/2020 10:43:00 AM
  Thông báo về việc điều chỉnh biên chế năm học 2019 - 2020 các lớp đào tạo theo hình thức vừa làm vừa học 5/14/2020 3:39:00 PM
  Thông báo về việc dự Lễ Khai giảng và làm thủ tục nhập học các lớp đào tạo đại học liên thông VLVH đợt 2 năm 2019 (8h00, 28/12/2019 - Hội trường H1) 12/18/2019 10:24:00 AM
  Quyết định v/v thu học phí năm học 2019 - 2020 các lớp liên thông, văn bằng 2, vừa làm vừa học 10/1/2019 7:57:00 AM
  Thời khóa biểu các lớp Liên thông VLVH lớp ĐHSTOAN18A,B_L2 ngày 20 - 21/4/2019 được nghỉ do trùng thời gian đánh giá ngoài CTĐT SP Toán học 4/17/2019 3:39:00 PM
  Dữ liệu xét tốt nghiệp lớp ĐHSTOAN16-L2 (học viên kiểm tra lại) 10/29/2018 11:03:00 AM
  Thông báo về việc quy định thời gian đóng học phí đối với sinh viên khóa tuyển sinh năm 2018, hệ không chính quy tại Trường Đại học Đồng Tháp 9/28/2018 10:28:00 AM
  Thông báo về việc qui định tên gọi, thời gian các học kỳ trong năm học đối với các lớp đào tạo hệ không chính qui tại Trường Đại học Đồng Tháp và các đơn vị liên kết đào tạo 9/24/2018 2:17:00 PM
  Thông báo về thời khóa biểu lớp ĐHSTOAN18A-L2 và ĐHSTOAN18B-L2 9/19/2018 4:12:00 PM
  Kế hoạch về việc xét và công nhận tốt nghiệp năm 2018, cho các lớp đào tạo đại học liên thông, hình thức vừa làm vừa học tại trường và các đơn vị liên kết 8/30/2018 10:26:00 AM
  Kết quả xét tốt nghiệp đợt tháng 11/2017 11/24/2017 10:59:00 AM
  Thông báo về việc nộp Phiếu thông tin xét tốt nghiệp các lớp liên thông VLVH khóa 2015 10/10/2017 8:36:00 AM
  Thông báo (V/v thu học phí các lớp Liên thông VLVH tại Trường khóa 2015, 2016) 7/3/2017 2:08:00 PM
  Thông báo (V/v nghỉ Tết Dương lịch và Tết Nguyên Đán Đinh Dậu năm 2017 của sinh viên, học viên) 12/20/2016 8:36:00 AM
  Thông báo về việc nộp Phiếu thông tin xét tốt nghiệp các lớp liên thông VLVH khóa 2014 10/11/2016 2:04:00 PM
  Quyết định (V/v thu học phí năm học 2016 - 2017 các lớp liên thông, văn bằng 2, vừa làm vừa học) 9/27/2016 8:16:00 AM
  Thông báo (V/v thu học phí học kỳ 1, năm học 2016 - 2017 đối với các lớp Liên thông VLVH khóa 2015) 9/6/2016 4:08:00 PM
  Kế hoạch về việc xét và công nhận tốt nghiệp năm 2016, các lớp đào tạo liên thông, hình thức đào tạo: Vừa làm vừa học, Khóa học: 2014 - 2016 9/7/2016 9:27:00 AM
  Thông báo (V/v thu học phí học kỳ 2, năm học 2015 - 2016 đối với các lớp Liên thông VLVH khóa 2015) 6/17/2016 4:17:00 PM
  Thông báo (V/v nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương đối với các lớp đào tạo hệ không chính quy) 4/8/2016 9:44:00 AM
  Thông báo (V/v thu học phí học kỳ 2, năm học 2015 - 2016 đối với các lớp Liên thông VLVH khóa 2014) 3/11/2016 3:47:00 PM
  Thông báo (V/v đăng ký môn Đồ án môn học) 12/9/2015 4:09:00 PM
  Thông báo (V/v thực hiện học phí các lớp Liên thông VLVH khóa tuyển sinh 2013 và 2014) 11/13/2015 10:17:00 AM
  Dữ liệu cung cấp xét tốt nghiệp Liên thông VLVH khóa 2013 tại trường Đại học Đồng Tháp 11/3/2015 3:43:00 PM
  Thông báo (V/v thu học phí học kỳ 1, năm học 2015 - 2016 đối với các lớp Liên thông VLVH khóa 2014) 9/26/2015 8:00:00 AM
  Kế hoạch xét và công nhận tốt nghiệp năm 2015; trình độ; đại học, cao đẳng; hình thức đào tạo: Liên thông VLVH 9/17/2015 2:53:00 PM
  Thông báo (V/v thu học phí năm học 2015-2016: các lớp Liên thông, Văn bằng 2, Vừa làm vừa học) 9/17/2015 2:50:00 PM
  Phiếu thông tin xét tốt nghiệp cho sinh viên các lớp Liên thông VLVH khóa 2013 9/17/2015 2:41:00 PM

TIN VỪA CẬP NHẬT