Trang chủ | Tìm kiếm:

  Kế hoạch học các lớp liên thông ĐHSTOAN18A-B_L2 tại Trường (đợt học tháng 3,4,5/2019) 2/25/2019 10:43:00 AM
  Kế hoạch học các lớp ĐHSTOAN18-L2-ST - ĐHSTOAN18-L2-TV (đợt học tháng 3,4,5/2019) 2/25/2019 10:31:00 AM
  Kế hoạc học lớp ĐHSTOAN18-L2-TV (đợt tháng 10,11,12/2018) 10/3/2018 8:03:00 AM
  Kế hoạch học tại CSLK (Đợt tháng 6,7,8/2018) (cập nhật ngày 18/7/2018) 7/18/2018 2:25:00 PM
  Kế hoạch học tại CSLK (Đợt tháng 6,7,8/2018) 7/2/2018 8:48:00 AM
  Kế hoạch học tại CSLK (Đợt tháng 3,4,5/2018) 3/2/2018 3:37:00 PM
  Kế hoạch học Liên thông VLVH lớp ĐHSTIN17-L2 (Đợt tháng 12/2017 và 1/2018) 11/28/2017 4:37:00 PM
  Kế hoạch học các lớp liên thông VLVH khóa 2015, 2016 tại CSLK (Đợt tháng 6,7,8/2017) (TỔNG HỢP CỦA PHÒNG ĐÀO TẠO) 5/26/2017 3:40:00 PM
  Tổng hợp phân công giảng dạy đợt tháng 6,7,8/23017 (Tổng hợp từ hệ thống) 5/15/2017 11:04:00 AM
  Kế hoạch học các lớp liên thông VLVH khóa 2015,2016 tại Trưởng (Đợt tháng 12/2016; 1,2,3,4/2017) 12/8/2016 2:53:00 PM
  Kế hoạch học các lớp liên thông VLVH khóa 2015 (Đợt tháng 9,10,11,12/2016) 9/6/2016 4:03:00 PM
  Kế hoạch học các lớp liên thông VLVH khóa 2014, 2015 (Đợt tháng 6,7,8/2016) (CÓ THAY ĐỔI) 7/18/2016 3:46:00 PM
  Kế hoạch học lớp ĐHSTIN16-L2-ST tại CSLK (Đợt tháng 6,7,8/2016) 6/18/2016 10:02:00 AM
  Kế hoạch học các lớp liên thông VLVH khóa 2014, 2015 tại CSLK (Đợt tháng 6,7,8/2016) (TỔNG HỢP CỦA PHÒNG ĐÀO TẠO) (CÓ THAY ĐỔI) 6/15/2016 2:50:00 PM
  Kế hoạch học các lớp liên thông VLVH khóa 2014, 2015 tại CSLK (Đợt tháng 6,7,8/2016) (TỔNG HỢP CỦA PHÒNG ĐÀO TẠO) 5/26/2016 8:38:00 AM
  Kế hoạch học các lớp liên thông VLVH khóa 2014, 2015 (Đợt tháng 6,7,8/2016) 5/23/2016 2:23:00 PM
  Kế hoạch học các lớp liên thông VLVH khóa 2014, 2015 tại CSLK (Đợt tháng 6,7,8/2016) (DỰ KIẾN) 5/10/2016 9:45:00 AM
  Kế hoạch học các lớp liên thông VLVH khóa 2014, 2015 (Đợt tháng 1,2,3,4/2016) 1/7/2016 4:44:00 PM
  Kế hoạch học các lớp liên thông VLVH khóa 2014 (Đợt tháng 9,10,11,12/2015) (có thay đổi) 11/19/2015 8:05:00 AM
  Kế hoạch học các lớp liên thông VLVH khóa 2014 (Đợt tháng 9,10,11,12/2015) (có thay đổi) 9/17/2015 2:54:00 PM
  Kế hoạch học các lớp liên thông VLVH khóa 2014 (Đợt tháng 9,10,11,12/2015) (có thay đổi) 9/17/2015 2:52:00 PM
  Kế hoạch học các lớp liên thông VLVH khóa 2014 (Đợt tháng 9,10,11,12/2015) 9/17/2015 2:51:00 PM
  Kế hoạch học các lớp liên thông VLVH khóa 2013, 2014 (Đợt tháng 6, 7, 8/2015) (có thay đổi) 9/17/2015 2:40:00 PM
  Kế hoạch học các lớp liên thông VLVH khóa 2013, 2014 (Đợt tháng 6, 7, 8/2015) 9/17/2015 2:39:00 PM

TIN VỪA CẬP NHẬT