Trang chủ | Tìm kiếm:

  CHÚC MỪNG TÂN TIẾN SĨ VÕ XUÂN MAI 8/18/2020 11:50:00 AM
  Giảng viên trẻ được mời làm biên tập viên 2 tạp chí khoa học quốc tế (Theo Báo Lao động) 7/25/2020 10:24:00 PM
  Trường Đại học Đồng Tháp: Lần đầu tiên tổ chức hội thảo quốc tế Toán học bằng tiếng Anh (Theo: Báo Lao động) 7/25/2020 10:18:00 PM
  Chúc mừng TS. Nguyễn Văn Dũng được mời tham gia vào Ban biên tập của Tạp chí khoa học quốc tế "Fixed Point Theory and Applications" 7/21/2020 10:37:00 PM
  TS. Nguyễn Văn Dũng vừa xuất bản một chương sách quốc tế bởi Nhà xuất bản uy tín Springer. 11/5/2019 4:13:00 PM
  Một số giáo trình của giảng viên Khoa Sư phạm Toán học xuất bản gần đây 9/3/2019 9:16:00 AM
  GIÁO SƯ WU-JUIN HWANG BÁO CÁO HƯỚNG NGHIÊN CỨU QUỐC TẾ VỀ “ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG DẠY HỌC” 7/14/2019 5:27:00 AM
  HỢP TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC GIỮA KHOA SƯ PHẠM TOÁN HỌC VÀ KHOA TOÁN - THỐNG KÊ, ĐẠI HỌC THAMMASAT (THÁI LAN) 12/14/2018 9:49:00 PM
  Nhiều tin vui trong tháng 10 về phong trào nghiên cứu khoa học của Khoa Sư phạm Toán học 10/29/2018 9:58:00 PM
  Kỷ yếu (tóm tắt) Hội nghị nghiên cứu khoa học lần 8, Khoa SP Toán-Tin (01/4/2017) 4/2/2017 9:05:00 PM
  Thông báo và biểu mẫu đề xuất đề tài NCKH cho năm học 2017-2018 11/28/2016 5:24:00 PM
  MẪU BÀI VIẾT HỘI NGHỊ NCKH LẦN 8 (3/2017) - KHOA SP TOÁN-TIN 11/28/2016 5:19:00 PM
  Mẫu bài viết Hội nghị NCKH lần 7 năm 2016 1/11/2016 1:31:00 PM
  Thông báo số 1 Hội nghị NCKH lần thứ 7 Khoa Sư phạm Toán-Tin năm học 2015-2016 11/19/2015 10:18:00 AM
  KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC XUẤT SẮC CỦA HAI GIẢNG VIÊN KHOA SP TOÁN-TIN 1/9/2015 10:07:00 AM
  KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CỦA CÁN BỘ GIẢNG VIÊN NĂM 2013-2014 6/26/2014 10:42:00 AM
  Về hoạt động Khoa học Công nghệ của Khoa Sư phạm Toán-Tin năm học 2013-2014 6/26/2014 8:11:00 AM
  Lịch bảo vệ đề tài KHCN cấp cơ sở ngành Toán năm 2013-2014 5/26/2014 9:56:00 AM
  Thông báo lịch báo cáo góp ý đề tài KHCN cấp cơ sở 5/13/2014 1:45:00 PM
  Danh mục đề tài KHCN đưa ra tuyển chọn của Cán bộ, Giảng viên đưa ra tuyển chọn thực hiện năm 2014-2015 3/31/2014 9:25:00 PM
  Danh mục đề tài KH-CN của cán bộ giảng viên năm học 2013-2014 3/27/2014 1:43:00 PM
  DANH MỤC ĐỀ TÀI KHCN CỦA GIẢNG VIÊN NĂM HỌC 2012 – 2013 3/3/2014 9:24:00 AM
  DANH MỤC BÀI BÁO CỦA CÁN BỘ GIẢNG VIÊN KHOA SP TOÁN-TIN NĂM HỌC 2012 - 2013 (cập nhật) 3/12/2014 9:29:00 AM
  DANH SÁCH CBGV VÀ DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN CÁC TẠP CHÍ KHOA HỌC TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2013-2014 2/27/2014 9:02:00 AM
  Kỉ yếu Hội nghị NCKH Khoa Toán học lần thứ 3 5/7/2014 8:45:00 PM
  Kỉ yếu Hội nghị NCKH Khoa Toán học lần thứ 4 - Kỉ niệm 10 năm thành lập Trường ĐH Đồng Tháp 5/7/2014 8:46:00 PM
  Kỉ yếu Hội nghị NCKH Khoa Toán học lần thứ 2 5/7/2014 8:42:00 PM
  DANH MỤC BÀI BÁO CỦA KHOA SP TOÁN-TIN NĂM HỌC 2012 - 2013 2/26/2014 4:26:00 PM
  Dự án do khoa Công nghệ Thông tin thực hiện 9/11/2012 10:31:00 PM
  Kỉ yếu Hội nghị NCKH Khoa Toán học lần thứ 1 5/7/2014 8:37:00 PM

TIN VỪA CẬP NHẬT