Trang chủ | Tìm kiếm:

  Thông báo về việc dời lịch tổ chức kỳ thi Kiểm tra đầu vào năng lực Ngoại Ngữ 3/4/2020 5:02:00 PM
  Thông báo về việc triển khai thực hiện các Quy định học và thi theo chương trình Ứng dụng công nghệ thông tin và ngoại ngữ tăng cường đối với sinh viên không chuyên tại Trường Đại học Đồng Tháp 1/15/2020 11:11:00 AM
  Quyết định về việc ban hành quy định hoạt động học và thi theo chương trình ngoại ngữ tăng cường đối với sinh viên không chuyên tại Trường Đại học Đồng Tháp 1/13/2020 8:54:00 AM
  Thông báo về việc cấp giấy xác nhận đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ bậc 2 (A2), bậc 3 (B1) cho sinh viên 10/11/2018 10:37:00 AM
  Thông báo về việc dừng cấp chứng chỉ năng lực Ngoại ngữ Bậc 2, Bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam 10/11/2018 10:36:00 AM
  Hướng dẫn học và thi đạt chuẩn trình độ tin học dành cho sinh viên đại học, cao đẳng chính quy từ khóa tuyển sinh 2016 10/11/2018 10:32:00 AM
  Hướng dẫn học và thi đạt chuẩn trình độ ngoại ngữ dành cho sinh viên đại học, cao đẳng chính quy không chuyên ngữ từ khóa tuyển sinh 2016 10/11/2018 10:32:00 AM
  Thông báo về việc điều chỉnh tổ chức dạy học và thi tin học không chuyên cho khóa tuyển sinh 2015 trở về trước 10/11/2018 10:31:00 AM
  Bảng tổng hợp chuẩn đầu ra 12/3/2014 3:26:00 PM
  Chuẩn đầu ra về Ngoại ngữ và Giáo dục thể chất 9/20/2012 12:12:00 PM

TIN VỪA CẬP NHẬT