Trang chủ | Tìm kiếm:

Người đăng: cnduy - Ngày: 9/10/2012 3:30:00 PM
Giới thiệu về khoa Sư phạm Toán học 

Ngày 10/1/2003, Khoa Toán học được thành lập. Trong giai đoạn 2003 – 2013, Khoa Toán học đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Ngày 1/7/2013, Khoa Toán học và Khoa Công nghệ thông tin được sáp nhập thành Khoa Sư phạm Toán – Tin. Cùng với sự phát triển của Trường Đại học Đồng Tháp trong giai đoạn 2013 – 2018, Khoa Sư phạm Toán – Tin đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Để bắt đầu một giai đoạn phát triển mới của Trường Đại học Đồng Tháp, ngày 21/3/2018, Khoa Sư phạm Toán học được thành lập từ Khoa Sư phạm Toán – Tin sau khi chuyển ngành Tin học sang Khoa Kỹ thuật – Công nghệ.
 
Hiện tại khoa có 16 cán bộ giảng viên, trong đó có 5 Tiến sĩ, 4 nghiên cứu sinh, 5 Thạc sĩ, 2 cử nhân, được cơ cấu thành 2 bộ môn: Bộ môn Đại số - Hình học - Phương pháp dạy học Toán, Bộ môn Giải tích - Toán ứng dụng phụ trách các nội dung liên quan đến 2 ngành đào tạo:
  1. Đại học Sư phạm Toán học
  2. Cao đẳng Sư phạm Toán học.

Ngoài ra, Khoa còn đảm nhận giảng dạy các học phần Toán học cho các ngành đào tạo khác của Trường Đại học Đồng Tháp.

Tiếp nối truyền thống của Khoa Sư phạm Toán - Tin, Khoa Sư phạm Toán học đang phấn đấu để đạt được những thành công lớn hơn trong tương lai.
 
(Cập nhật số liệu: 31/8/2018)XEM THÊM


TIN VỪA CẬP NHẬT