Trang chủ | Tìm kiếm:

Người đăng: lthieu - Ngày: 9/10/2012 3:30:00 PM
Giới thiệu về khoa Sư phạm Toán học


(Ảnh chụp ngày 6 tháng 9 năm 2018 (chưa đầy đủ). Từ trái qua phải 1) ThS. Huỳnh Ngọc Cảm, 2) ThS.NCS.GVC. Nguyễn Trung Hiếu, 3) ThS.NCS. Ngô Tấn Phúc, 4) TS.GVC. Trần Lê Nam, 5) TS. Võ Xuân Mai, 6) ThS.NCS. Trần Thụy Hoàng Yến, 7) ThS. Nguyễn Thị Thanh Lý, 8) PGS.TS.GVCC. Nguyễn Dương Hoàng, 9) TS.GVC. Lê Xuân Trường, 10) TS.GVC. Nguyễn Văn Dũng, 11) TS.GVC. Lê Hoàng Mai, 12) ThS.NCS. Võ Đức Thịnh, 13) TS. Lê Trung Hiếu, 14) CN. Nguyễn Long Phú, 15) ThS. Võ Minh Tâm)

Ảnh chụp ngày 16/03/2020 trước Văn phòng Khoa Sư phạm Toán học.
*Từ trái qua phải ở hàng thứ nhất: ThS. Võ Thị Lài, ThS.NCS. Trần Thụy Hoàng Yến, ThS. Nguyễn Thị Thanh Lý, TS. Võ Xuân Mai, TS.GVC. Nguyễn Văn Dũng, PGS.TS.GVCC. Nguyễn Dương Hoàng, TS.GVC. Lê Hoàng Mai, TS.GVC. Lê Xuân Trường, TS.GVC. Trần Lê Nam, CN. Nguyễn Long Phú.
*Từ trái qua phải ở Hàng thứ hai: TS. Lê Trung Hiếu, ThS. Võ Minh Tâm, ThS.NCS.GVC. Nguyễn Trung Hiếu, ThS.NCS. Nguyễn Thị Mộng Tuyền, ThS. Huỳnh Ngọc Cảm, CH. Châu Nhật Duy, ThS.NCS. Ngô Tấn Phúc, ThS.NCS. Võ Đức Thịnh.Ngày 10/1/2003, Khoa Toán học được thành lập. Trong giai đoạn 2003 - 2013, Khoa Toán học đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Ngày 1/7/2013, Khoa Toán học và Khoa Công nghệ thông tin được sáp nhập thành Khoa Sư phạm Toán - Tin. Cùng với sự phát triển của Trường Đại học Đồng Tháp trong giai đoạn 2013 - 2018, Khoa Sư phạm Toán - Tin đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Để bắt đầu một giai đoạn phát triển mới của Trường Đại học Đồng Tháp, ngày 21/3/2018, Khoa Sư phạm Toán học được thành lập từ Khoa Sư phạm Toán - Tin sau khi ngành Tin học được hợp với một số ngành khác để thành lập Khoa Kỹ thuật - Công nghệ.

 
Hiện tại, Khoa Sư phạm Toán học có 18 cán bộ giảng viên, trong đó có 1 Phó giáo sư, 6 Tiến sĩ, 5 Nghiên cứu sinh, 4 Thạc sĩ, 1 Cao học, 1 Cử nhân, được cơ cấu thành 2 bộ môn: Bộ môn Đại số - Hình học - Phương pháp dạy học Toán, Bộ môn Giải tích - Toán ứng dụng phụ trách các nội dung liên quan đến 2 ngành đào tạo:
  1. Đại học Sư phạm Toán học (hệ chính quy và hệ liên thông).
  2. Cao đẳng Sư phạm Toán học (hệ chính quy).

Ngoài ra, Khoa còn đảm nhận giảng dạy các học phần Toán học cho nhiều ngành đào tạo khác của Trường Đại học Đồng Tháp (như cao học chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn toán; Đại học Sư phạm toán liên thông; dạy toán cơ sở cho các ngành tự nhiên không chuyên toán).

Tiếp nối truyền thống của Khoa Sư phạm Toán - Tin, Khoa Sư phạm Toán học đang phấn đấu để đạt được những thành công lớn hơn trong tương lai.

 
(Cập nhật số liệu: 9/9/2020)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Thông tin liên lạc Khoa: Xem tại đây

*Thông tin liên lạc của từng cán bộ, giảng viên xem tại trang cá nhân của từng cán bộ, giảng viên.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 XEM THÊM


TIN VỪA CẬP NHẬT