Trang chủ | Tìm kiếm:

Người đăng: ltngoc - Ngày: 1/16/2017 10:52:00 AM
BAN CHẤP HÀNH LÂM THỜI HỘI CỰU SINH VIÊN TOÁN & TIN


Stt

Họ tên

Chức vụ hội

Đơn vị, chức vụ

Liên lạc

1

Trương Tấn Đạt

Chi hội trưởng

Phó trưởng phòng Tổ chức cán bộ (phụ trách phòng), Trường ĐH Đồng Tháp

0989798324

truongtandat@dthu.edu.vn

2

Trần Huỳnh Thanh Nghị

Chi hội phó

Phó giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ và Truyền thông Tương Lai

0917618819

thanhnghi.th@futureinfo.com.vn

3

Lương Thái Ngọc

Ủy viên

Phó trưởng bộ môn Khoa học máy tính (phụ trách bộ môn), Khoa Sư phạm Toán-Tin, Trường ĐH Đồng Tháp

0917415995

ltngoc@dthu.edu.vn

4

Nguyễn Chí Hân

Ủy viên

Bí thư Đoàn trường THPT Thiên Hộ Dương (tỉnh Đồng Tháp)

0939535639

nguyenhan26032010@gmail.com

5

Lê Trung Hiếu

Ủy viên,

Thư kí hội

Trưởng bộ môn Giải tích-Toán ứng dụng, Khoa Sư phạm Toán-Tin, Trường ĐH Đồng Tháp

0985572881

lthieu@dthu.edu.vn


TIN VỪA CẬP NHẬT