Trang chủ | Tìm kiếm:

Người đăng: lthieu - Ngày: 10/2/2014 4:25:00 PM
Cơ cấu tổ chức của Khoa Sư phạm Toán học, Trường Đại học Đồng ThápI. Tổ chức Đảng: Chi bộ Khoa Sư phạm Toán học.
 

II. Lãnh đạo khoa:
 

  1. Trưởng khoa: TS. Nguyễn Văn Dũng
 
  2. Phó trưởng khoa: TS. Lê Hoàng Mai 
 
III. Các bộ môn quản lí chuyên môn:
 
  Trưởng bộ môn: TS. Trần Lê Nam
  
  Trưởng bộ môn: TS. Lê Trung Hiếu.
  
IV. Quản lí học tập, công tác sinh viên, trợ lý NCKH:
 
1. Cán bộ công tác sinh viên: CN. Nguyễn Long Phú.
 
2. Cán bộ quản lí học tập: ThS. Võ Thị Lài, CN. Châu Nhật Duy (đang học Cao học).
 
3. Cán bộ trợ lý nghiên cứu khoa học của Khoa: ThS. Nguyễn Thị Thanh Lý.
 
 
V. Các tổ chức đoàn thể:
 
  1. Tổ trưởng công đoàn Khoa: ThS. Huỳnh Ngọc Cảm.
 
 
  
(Cập nhật tháng 6/2019)

 

TIN VỪA CẬP NHẬT