Trang chủ | Tìm kiếm:

Người đăng: nthieu - Ngày: 9/20/2018 2:39:00 PM
Giới thiệu Chi bộ Khoa Sư phạm Toán học


Chi bộ Khoa Sư phạm Toán học được thành lập theo Quyết định số 463-QĐ/ĐU ngày 9/5/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Đồng Tháp.

Theo Quyết định số 745-QĐ/ĐU ngày 19/3/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Đồng Tháp, Ban Chấp hành Chi bộ Khoa Sư phạm Toán học nhiệm kì 2020 - 2022 gồm 05 đồng chí sau: 

     1. Đồng chí Nguyễn Văn Dũng    : Bí thư Chi bộ
     2. Đồng chí Lê Hoàng Mai           : Phó Bí thư Chi bộ
     3. Đồng chí Lê Trung Hiếu           : UV BCH Chi bộ
     4. Đồng chí Nguyễn Trung Hiếu   : UV BCH Chi bộ - Thư kí
     5. Đồng chí Trần Lê Nam             : UV BCH Chi bộ
    

   
Tính đến 30/3/2020, Chi bộ Khoa Sư phạm Toán học có 22 đảng viên (trong đó có 20 đảng viên chính thức và 02 đảng viên dự bị).


XEM THÊM


TIN VỪA CẬP NHẬT