Trang chủ | Tìm kiếm:

Người đăng: lthieu - Ngày: 4/1/2016 6:43:00 PM
Danh mục bài viết đăng kỷ yếu hội nghị NCKH lần thứ 7, Khoa SP Toán-Tin, Trường ĐH Đồng Tháp


       DANH MỤC BÀI VIẾT THAM DỰ HỘI NGHỊ NCKH LẦN 7, THÁNG 3/2016

     Stt

Tên bài viết

Trang

1

TS. Lê Xuân Trường, Một số biện pháp bồi dưỡng cho sinh viên năng lực tiếp cận lý thuyết hoạt động trong dạy học toán ở trường phổ thông

5

2

ThS. Nguyễn Hữu Duyệt, Định hướng xây dựng nội dung Tin học trong chương trình giáo dục phổ thông

12

3

TS. Nguyễn Dương Hoàng, Dạy học khái niệm toán học ở trường trung học phổ thông dưới sự hỗ trợ của phần mềm Geometer’s Sketchpad

16

4

SV. Trần Yến Nhi, SV. Võ Thái An, ThS. Nguyễn Thị Ngọc Chi, ThS. Lương Thái Ngọc, Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh dựa trên khai phá luật kết hợp

20

5

PGS. TS. Lê Anh Vũ, ThS. Nguyễn Thị Mộng Tuyền, Lớp các đại số Lie thực Lie(*,2) có ideal dẫn xuất 2-chiều

26

6

TS. Nguyễn Minh Tâm, ThS. Trần Lê Chân, Chẩn đoán hư hỏng động cơ điện sử dụng phương pháp phân tích tín hiệu dòng điện stator (MCSA)

32

7

CN. Phạm Hoài Trung, TS. Trần Lê Nam, Sử dụng số phức vào giải bài toán

hình học phẳng trong đề thi tuyển sinh đại học và đề thi học sinh giỏi môn Toán

40

8

ThS. Nguyễn Thị Mỹ Dung, ThS. Nguyễn Thị Ngọc Chi, ThS. Nguyễn Thị Thanh Thảo, Những biện pháp nâng cao kỹ năng tự học môn hệ quản trị cơ sở dữ liệu của sinh viên ngành Tin học ứng dụng

47

9

TS. Lê Trung Hiếu, SV. Lê Văn Huy, SV. Phạm Lê Thị Hồng Diễm, Khắc phục một số sai lầm trong việc tính toán bằng máy tính cầm tay

51

10

ThS. Nguyễn Hoàng Minh Trí, ThS. Nguyễn Thị Xuân Đài, Liên kết nhà trường và doanh nghiệp một xu hướng tất yếu trong giai đoạn hiện nay

56

11

CN. Võ Trần Viễn Châu, ThS. Võ Minh TâmSử dụng phần mềm Excel hỗ trợ dạy học Thống kê toán trong chương trình Toán lớp 7

60

12

ThS. Nguyễn Thị Thùy Linh, Đổi mới phương pháp dạy học học phần Ôtômát và ngôn ngữ hình thức theo hướng phát triển năng lực người học

64

13

SV. Ngô Thị Hoài An, ThS. Nguyễn Văn Hưng, ThS. Võ Minh Tâm, Hàm gap cho bài toán bất đẳng thức tựa biến phân véctơ hỗn hợp loại Minty

72

14

ThS. Nguyễn Trọng NhânKết hợp phương pháp trừ nền và không gian màu để phát hiện lửa trong video

80

15

ThS. Ngô Tấn Phúc, SV. Vũ Nhân Khánh, Đại số đường đi Leavitt thỏa mãn tính Hermite

83

16

ThS. Huỳnh Lê Uyên Minh, KS. Đặng Trung Kiên, ThS. Nguyễn Thị Mỹ Dung, Một hướng tiếp cận khai phá dữ liệu để xây dựng công cụ dự đoán kết quả học tập cho sinh viên Khoa Sư phạm Toán-Tin, Trường Đại học Đồng Tháp

90

17

ThS. Huỳnh Ngọc Cảm, BCQ và BCQ mạnh cho tập nghiệm của bất phương trình lồi theo hướng và áp dụng

95

18

KS. Đặng Trung Kiên, ThS. Huỳnh Lê Uyên Minh, ThS. Nguyễn Thị Thanh Thảo, Giải pháp One-Time Password - Mật khẩu sử dụng một lần

105

19

ThS. Lê Minh Cường, Dạy học khám phá khái niệm Toán học theo con đường quy nạp với sự hỗ trợ của phần mềm Geogebra

111

20

ThS. Trần Kim Hương, ThS. Nguyễn Thị Thanh Thảo, Tính năng mã hóa dữ liệu trong suốt của SQL Server

116

21

ThS. Võ Xuân Mai, SV. Lê Ngô Nhật  Huy, Về bài toán tính khoảng cách từ một điểm đến mặt phẳng trong hình học không gian

122

22

ThS. Nguyễn Thị Thanh Thảo, ThS. Nguyễn Thị Mỹ Dung, KS. Đặng Trung Kiên, Ứng dụng Syntactica trong phân tích cú pháp tiếng Việt

129

23

ThS. Võ Xuân Mai, Sử dụng liên tưởng trong quá trình dạy học khám phá tri thức mới cho học sinh                                   

137

24

ThS. Lương Thái Ngọc, ThS. Nguyễn Hữu DuyệtMột giải pháp chuyển đổi từ cơ sở dữ liệu quan hệ sang mô hình dữ liệu cho web ngữ nghĩa.

144

25

ThS. Lê Minh Thư, Một số phần mềm biên tập, xây dựng Ontology cho web ngữ nghĩa.

152

26

ThS. Nguyễn Thị Mỹ Dung, ThS. Trần Kim Hương, ThS. Huỳnh Lê Uyên Minh, Ứng dụng triển khai trên đám mây Aneka

159

27

ThS. Trần Kim Hương, ThS. Nguyễn Thị Ngọc Chi, ThS. Nguyễn Thị Mỹ Dung,  Hệ thống phân tán Apache Hadoop

167

28

ThS. Nguyễn Thị Thanh Thảo, ThS. Nguyễn Lê Lan, ThS. Trần Kim Hương, Tiếp cận Internet Of Things ứng dụng trong chăm sóc y tế

172

29

ThS. Huỳnh Lê Uyên Minh, Tích hợp các hàm vào thư viện Random Forest trong ngôn ngữ R cho phân lớp dữ liệu bằng giải thuật rừng ngẫu nhiên

177

30

TS. Lê Trung Hiếu, SV. Bùi Thị Mộng Ngân, Ổn định của phương trình sai phân có chậm trong không gian Banach

183

31

Nguyen Minh KhaPropose a solution for text message filte ring based on k-nearest neighbor

192

32

MSc. Le Hoang MaiOn Js-radical of zerosumfree commutative semirings

197

33

TS. Nguyễn Văn DũngMột chú ý về chứng minh định lí điểm bất động Kirk-Shahzad

203

34

ThS. Võ Đức Thịnh, SV. Nguyễn Thị Thanh ThảoVi phân tổng quát cho hàm lồi theo hướng và áp dụng

207

35

SV. Bùi Thị Ngọc Hân, ThS. Nguyễn Trung HiếuSự tồn tại và duy nhất điểm bất động của điều kiện co kiểu Pata trong không gian b-mêtric sắp thứ tự

214

36

ThS. Nguyễn Thị Thanh LýĐịnh lí điểm bất động kiểu Suzuki-Wardowski cho ánh xạ co α−η−GF−suy rộng trên không gian kiểu-mêtric

224

37

MSc. Cao Thanh Tinh, Exponential stability of time-varying systems with infinite delay (abstract only)

231


Đang cập nhật ...


TIN VỪA CẬP NHẬT