Trang chủ | Tìm kiếm:

Người đăng: lthieu - Ngày: 11/28/2016 5:19:00 PM
MẪU BÀI VIẾT HỘI NGHỊ NCKH LẦN 8 (3/2017) - KHOA SP TOÁN-TIN


MẪU BÀI VIẾT HỘI NGHỊ NCKH LẦN 8 (3/2017) - KHOA SP TOÁN-TIN

Kính gửi Quý Tác giả,

Để tiện cho việc biên tập Kỉ yếu hội nghị NCKH lần 8 của Khoa, quý Tác giả vui lòng sử dụng các file mẫu của hội nghị tại địa chỉ sau:


Nếu có vấn đề cần trao đổi về mẫu bài viết, vui lòng liên lạc Thầy Lê Trung Hiếu: lthieu@dthu.edu.vn, 09855712881.

Lưu ý: Đối với các file LaTeX, gõ với bảng mã Unicode.

Trân trọng,

TIN VỪA CẬP NHẬT