Trang chủ | Tìm kiếm:

Người đăng: lthieu - Ngày: 12/6/2017 9:24:00 AM
Biểu mẫu Word và LaTeX (toàn văn và tóm tắt) dùng cho Hội nghị NCKH lần thứ 9 (dự kiến 3/2018) của Khoa SP Toán-Tin


Quý vị vui lòng tải biểu mẫu tại link sau:

https://drive.google.com/drive/folders/1Alr2zQnXc8fuFAT32ae_1rybDhlg1MV3

 

Mọi trục trặc về mẫu Quý vị vui lòng liên lạc Thầy Lê Trung Hiếu hỗ trợ: lthieu@dthu.edu.vn.

Trân trọng.

 


TIN VỪA CẬP NHẬT