Trang chủ | Tìm kiếm:

Người đăng: nlphu - Ngày: 11/28/2018 3:38:00 PM
Thời khóa biểu các lớp Liên thông VLVH lớp ĐHSTOAN18A,B_L2 ngày 01 - 02/12/2018 được nghỉ do trùng phòng thi Tiếng Anh


       Thời khóa biểu các lớp Liên thông VLVH lớp ĐHSTOAN18A,B_L2 ngày 01 - 02/12/2018 được nghỉ do trùng phòng thi kiểm tra năng lực ngoại ngữ bậc 2 (A2), bậc 3 (B1) theo VSTEP.
        Tuần tiếp theo sẽ có TKB mới từ ngày 05/12/2018.

                                                                                                    

TIN VỪA CẬP NHẬT