Trang chủ | Tìm kiếm:

Người đăng: lthieu - Ngày: 12/14/2018 9:28:00 AM
HỢP TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC GIỮA KHOA SƯ PHẠM TOÁN HỌC VÀ KHOA TOÁN - THỐNG KÊ, ĐẠI HỌC THAMMASAT (THÁI LAN)


Từ đầu năm 2018, trên cơ sở kết nối chuyên môn giữa TS. Nguyễn Văn Dũng (Nhóm Giải tích toán học & ứng dụng, Trưởng Khoa Sư phạm Toán học) và PGS. Wutiphol Sintunavarat (Nhóm Fixed Point Research, Khoa Toán-Thống kê, Trường Đại học Thammasat), hợp tác giữa Khoa Sư phạm Toán học (Trường Đại học Đồng Tháp) và Khoa Toán-Thống kê (Trường Đại học Thammasat, Thái Lan) đã được thiết lập với 3 nội dung chính:

1/ Trao đổi chuyên môn chuyên sâu về Giải tích toán học và Toán ứng dụng thông qua các hội thảo (workshops) quốc tế có sự tham gia của một số giáo sư có uy tín quốc tế:

Trưởng Khoa Toán-Thống kê (Trường Đại học Thammasat) đã mời TS. Nguyễn Văn Dũng báo cáo khoa học tại 2 hội thảo quốc tế [1], [2]

[1] “The Workshop on Brainstorming of  Fixed Point Theory, Convex Optimization and Stability Theory for Solving Real-word Problems”, (21-23/3/2018, Thái Lan)

[2] “The Workshop on Advanced Fixed Point Theory &Application to Statistical Problems and Dynamical Systems”, (1-4/9/2018, Thái Lan)

Tham dự, trình bày báo cáo mời tại hội thảo còn có một số giáo sư uy tín quốc tế khác (GS. Yeol Je Cho (Đài Loan), GS. Antonio Francico Roldan (Tây Ban Nha), GS. Poom Kumam (Thái Lan), PGS. Suramase Hashim, PGS. Wutiphol Sintunavarat, …). Ngoài ra, trình bày báo cáo tại hội thảo [2] còn có TS. Lê Trung Hiếu (Nhóm Giải tích toán học & ứng dụng).

2/ Nhóm Fixed Point Research sang làm việc ngắn hạn với Nhóm Giải tích toán học & ứng dụng tại Trường Đại học Đồng Tháp:

Hai nghiên cứu sinh Arrak Thanyacharoen và PaNg AiEm (Nhóm Fixed Point Research, Trường Đại học Thammasat) sang Trường Đại học Đồng Tháp nghiên cứu ngắn hạn, trao đổi chuyên môn với các thành viên Nhóm Giải tích toán học & ứng dụng, dưới sự hướng dẫn khoa học trực tiếp của Thầy Nguyễn Văn Dũng (tháng 8/2018).

Theo lời mời của Trưởng Khoa Sư phạm Toán học, PGS. Wutiphol Sintunavarat (Nhóm Fixed Point Research) đến trình bày báo cáo chia sẻ chuyên môn về hướng nghiên cứu của mình cho các giảng viên, sinh viên của Khoa Sư phạm Toán học, Trường Đại học Đồng Tháp (tháng 8/2018).

3/ Hai nhóm nghiên cứu đã hợp tác trong nghiên cứu, viết bài báo khoa học quốc tế; hướng dẫn nghiên cứu sinh và biên soạn tài liệu chuyên ngành xuất bản quốc tế.

Hoạt động hợp tác chuyên môn giữa Nhóm Fixed Point Research và Nhóm Giải tích toán học & ứng dụng nói riêng, giữa hai Khoa nói chung, mở ra cơ hội ký kết hợp tác chuyên môn toàn diện, lâu dài giữa hai Khoa, giữa Trường Đại học Đồng Tháp và Trường Đại học Thammasat trong thời gian tới.
 


Một số ảnh hoạt động:(1) Một số học giả tham dự, báo cáo tại hội thảo “The Workshop on Advanced Fixed Point Theory &
Application to Statistical Problems and Dynamical Systems” tại Trường Đại học Thammasat (1-4/9/2018). Từ Trái qua phải: TS. Lê Trung Hiếu, PGS. Wutiphol Sintunavarat, PGS. Suramase Hashim, GS. Antonio Francico Roldan, GS. Poom Kumam, TS. Nguyễn Văn Dũng.(2) TS. Nguyễn Văn Dũng báo cáo mời toàn thể tại hội thảo [2](3) PGS. Wutiphol Sintunavarat, Trường Đại học Thammasat báo cáo khoa học tại một buổi seminar tại Trường Đại học Đồng Tháp.


(4) Một số thành viên giao lưu bóng đá

Tin: L.T. Hiếu.


XEM THÊM


TIN VỪA CẬP NHẬT