Trang chủ | Tìm kiếm:

Người đăng: lthieu - Ngày: 3/21/2019 6:14:00 AM
Khảo sát sơ bộ Đánh giá ngoài 03 chương trình đào tạo


Sáng ngày 17/3, Trường Đại học Đồng Tháp đã long trọng tổ chức Chương trình Khảo sát sơ bộ phục vụ cho công tác đánh giá ngoài 03 chương trình đào tạo: Sư phạm Toán học trình độ Đại học; Sư phạm Hóa học trình độ Đại học; Giáo dục tiểu học trình độ Đại học của đoàn chuyên gia đánh giá ngoài chương trình đào tạo thuộc Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội.  (Xem chi tiết ...)


TIN VỪA CẬP NHẬT