Trang chủ | Tìm kiếm:

Người đăng: vtlai - Ngày: 6/9/2020 3:00:00 PM
Danh sách sinh viên chưa đủ điều kiện xét tốt nghiệp tới thời điểm hiện tại


 Gửi các bạn sinh viên file kiểm tra danh sách sinh viên tốt nghiệp chưa đủ điều kiện tới thời điểm hiện tại. Các bạn sinh viên kiểm tra lại nếu có gì bất thường thì báo lại cho CBQLHT của Khoa.
Thời gian phản hồi: từ nay đến hết ngày 11/6/2020 (sau thời gian này Khoa sẽ không giải quyết bất kỳ khiếu nại nào của sinh viên)

TIN VỪA CẬP NHẬT