Trang chủ | Tìm kiếm:

Người đăng: lthieu - Ngày: 6/26/2020 4:16:00 PM
Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên cấp trường (đợt 1) của sinh viên Khoa Sư phạm Toán học


Sáng ngày 26/6/2020, tại phòng Chuyên môn A7 đã diễn ra 3 phiên làm việc của các Hội đồng nghiệm thu đề tài Nghiên cứu khoa học sinh viên cấp trường, ngành Sư phạm Toán học. Các đề tài được đánh giá theo các loại Xuất sắc, Tốt, Khá, Đạt và Không đạt.
1. Sinh viên Trần Ngọc Thành và sinh viên Tăng Võ Nhật Trung bảo vệ thành công đề tài “Xác định các mô đun con đơn trong đại số đường đi Leavitt có trọng số” dưới sự hướng dẫn của giảng viên Ngô Tấn Phúc, xếp loại Tốt.
Sản phẩm khoa học của đề tài: 2 bài báo khoa học được nhận đăng trên Tạp chí Khoa học Trường Đại học Đồng Tháp.
2. Sinh viên Huỳnh Thị Bé Trang bảo về thành công đề tài “Nghiên cứu sự hội tụ của dãy lặp đến điểm bất động của ánh xạ (alpha,beta) không giãn trong không gian Banach” dưới sự hướng dẫn của giảng viên Nguyễn Trung Hiếu, xếp loại Tốt.
Sản phẩm khoa học của đề tài:
- 1 bài báo khoa học được nhận đăng trên Tạp chí Khoa học Trường Đại học Đồng Tháp.
- 1 bản thảo đang gửi xét đăng.
3. Sinh viên Cao Phạm Cẩm Tú bảo về thành công đề tài “Nghiên cứu sự hội tụ của dãy lặp đến điểm bất động chung của ánh xạ g-không giãn tiệm cận trong không gian Banach với đồ thị” dưới sự hướng dẫn của giảng viên Nguyễn Trung Hiếu, xếp loại Xuất sắc.
Sản phẩm khoa học của đề tài:
- 2 bài báo khoa học công bố trên Tạp chí khoa học và công nghệ Đà Nẵng, Tạp chí khoa học Trường Đại học Đồng Tháp.
- 1 bài báo khoa học được nhận đăng trên Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Tp Hồ Chí Minh (English).
- 1 bài báo khoa học được nhận đăng trên Thai Journal of Mathematics, là tạp chí được liệt kê trong danh mục ESCI và Q4-Scimago.
Xin chúc mừng các bạn sinh viên và giảng viên hướng dẫn đã hoàn thành nghiệm thu đề tài.
Một số bạn sinh viên khác của ngành Sư phạm Toán học sẽ tiếp tục bảo vệ đề tài của mình trong thời gian tới.

Nguồn: Facebook Khoa SP Toán học


 


TIN VỪA CẬP NHẬT