Trang chủ | Tìm kiếm:

Người đăng: lthieu - Ngày: 6/30/2020 4:19:00 PM
Khoa Sư phạm Toán học tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2019-2020


Hội nghị tổng kết năm học của Khoa Sư phạm Toán học, Trường Đại học Đồng Tháp đã diễn ra vào hồi 14h ngày 29 tháng 6 năm 2020 tại Phòng Chuyên môn Toán A7.
Năm học 2019-2020, Khoa Sư phạm Toán học (với 18 viên chức, trong đó có 15 giảng viên) đã hoàn thành tốt kế hoạch đề ra, trong đó có thể kể đến các kết quả sau.
1. Hoàn thành vượt mức hoạt động giảng dạy đại học và cao đẳng chính quy, đại học liên thông, sau đại học, bồi dưỡng,…
2. Tuyển sinh đại học chính quy, đại học liên thông và sau đại học đạt kết quả tốt; Hoạt động hỗ trợ đào tạo đa dạng và hiệu quả.
3. Hoạt động NCKH đạt kết quả tốt. Giảng viên và sinh viên của Khoa
- Chủ nhiệm 4 đề tài NCKH cấp bộ, chủ nhiệm 12 đề tài NCKH cấp trường và tham gia 2 đề tài Nafosted; các đề tài NCKH của sinh viên đều có sản phẩm khoa học được đăng và nhận đăng trên các tạp chí khoa học;
- Công bố 32 bài báo khoa học trong đó có 16 bài báo thuộc danh mục SCIE (đặc biệt, thầy Võ Minh Tâm đứng tên trong 11 bài báo); 1 bài báo khoa học đạt giải thưởng công trình Toán học trọng điểm;
- Hoàn thành 6 giáo trình, bài giảng và chương sách chuyên khảo;
Hy vọng và tin tưởng trong thời gian tới, Khoa Sư phạm Toán học tiếp tục phấn đấu đào tạo, nghiên cứu và phục vụ cộng đồng ngày một tốt hơn.Nguồn: Facebook Khoa SP Toán họcTIN VỪA CẬP NHẬT