Trang chủ | Tìm kiếm:

Người đăng: lthieu - Ngày: 7/26/2020 4:18:00 PM
Hội thảo khoa học quốc tế "Toán học và Giáo dục Toán học" đã thành công tốt đẹp


Ngày 25/7, Trường Đại học Đồng Tháp tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “Toán học và Giáo dục Toán học” (The international conference on Mathematics and Mathematics Education) với gần 40 đơn vị, trường đại học trong và ngoài nước tham gia. Hội thảo tập trung vào các vấn đề về nghiên cứu cơ bản Toán học, ứng dụng Toán học và giáo dục Toán học ...

Xem chi tiết bài viết này tại LINKQuyển Kỷ yếu, hình ảnh, tin tức liên quan đến Hội thảo vui lòng tải/xem tại
https://sites.google.com/dthu.edu.vn/iwmme2020/home

TIN VỪA CẬP NHẬT