Trang chủ | Tìm kiếm:

Người đăng: lthieu - Ngày: 8/18/2020 11:50:00 AM
CHÚC MỪNG TÂN TIẾN SĨ VÕ XUÂN MAI


Từ 14 giờ 0 đến 17 giờ 0, ngày 17/8/2020, tại Trường ĐHSP Hà Nội, Nghiên cứu sinh Võ Xuân Mai đã bảo vệ thành công Luận án tiến sĩ của mình trước Hội đồng bảo vệ cấp Trường. Tên đề tài Luận án là “Phát triển năng lực trực giác toán học cho học sinh trong dạy học toán ở trường Trung học phổ thông”. Luận án được hoàn thành dưới sự hướng dẫn khoa học của GS,TS. Đào Tam và TS. Nguyễn Phương Chi.

Theo nhận xét của Hội đồng bảo vệ, đề tài luận án là khá khó và khá cấp thiết ...

Xem đầy đủ bài viết tại 
http://fmte.dthu.edu.vn/view.aspx?id_p=2855&parent=21


TIN VỪA CẬP NHẬT