Trang chủ | Tìm kiếm:

Người đăng: vtlai - Ngày: 9/15/2020 2:43:00 PM
Rà soát danh sách kiến tập sư phạm năm học 2020 - 2021


Các em sinh viên lớp ĐHSTOAN18A, CĐSTOAN18A, CĐSTOAN19A rà soát lại thông tin trong danh sách kiến tập sư phạm nếu có thiếu sót, bổ sung hay thắc mắc gì thì phản hồi lại cho chị Lài (CBQLHT) trước 10h00' ngày 17/9/2020.
Lưu ý: Sau thời gian trên mọi thắc mắc đều không được giải quyết.

TIN VỪA CẬP NHẬT