Trang chủ | Tìm kiếm:

Người đăng: lthieu - Ngày: 7/19/2013 11:31:00 AM
PGS.TS.GVCC. Nguyễn Dương Hoàng


 
LÍ  LỊCH  KHOA  HỌC
Họ và tên:
Nguyễn Dương Hoàng
Chức vụ: Giảng viên
Học vị:
Phó giáo sư - Tiến sĩ
Ngày sinh:
24-08-1958
Quê quán:  
Liên lạc:
Email: 
Di động: 0918055888
Facebook: Link


Xem thông tin chi tiết các công trình khoa học tại LinkXEM THÊM


TIN VỪA CẬP NHẬT