Trang chủ | Tìm kiếm:

Người đăng: lthieu - Ngày: 1/13/2021 4:27:00 PM
Lịch ôn tập Olympic sinh viên (vòng 1, dành cho thi cấp Trường, năm 2021)


Lịch ôn tập môn Giải tích:

Stt Giảng viên Nội dung Thời gian Địa điểm
1 Nguyễn Trung Hiếu
0939428941
Dãy số và một số vấn đề liên quan Thứ 6; 22/01/21; Tối 18h0
Thứ 5; 27/01/21; Tối 18h0
Phòng chuyên môn của Khoa,
Nhà A7
2 Lê Trung Hiếu
0985572881
Tích phân và ứng dụng Thứ 6; 15/01/21; Tối 18h0
Thứ 5; 21/01/21; Tối 18h0
3 Võ Đức Thịnh
0966990946
Liên tục, đạo hàm và ứng dụng Thứ 7; 16/01/21; Sáng 08h0
Thứ 7; 23/01/21; Sáng 08h0


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lịch ôn tập môn Đại số: 
Liên lạc Thầy Trần Lê Nam (0947306694), Thầy Ngô Tấn Phúc (0982708113).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thi cấp Trường: 
+ Sáng thứ 7, 30/1/2021, phòng 102A1: Môn Đại số.
+ Chiều thứ 7, 30/1/2021, phòng 102A1: Môn Giải tích.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mọi trao đổi thêm về kỳ thi: Môn Đại số: Thầy Trần Lê Nam; môn Giải tích: Thầy Lê Trung Hiếu.


TIN VỪA CẬP NHẬT