Trang chủ | Tìm kiếm:

Người đăng: nlphu - Ngày: 1/26/2021 9:38:00 AM
Thông báo số 3 về việc điều chỉnh thời gian thi Olympic Toán Sinh viên cấp Trường, năm học 2020 - 2021


I.   Đối tượng: Sinh viên Khoa Sư phạm Toán - Tin và sinh viên hệ chính quy của Trường Đại học Đồng Tháp có nguyện vọng tham gia.
II.  Thời gian:
Môn Đại số Môn Giải tích Ghi chú
- Sáng, 08 giờ 00, Chủ nhật, 28/02/2021.
- Phòng: 102A1.
-  Chiều, 13 giờ 30, Chủ nhật, 28/02/2021.
-  Phòng: 102A1.
Đề thi dạng tự luận.
Thời gian làm bài: 180 phút.
Lịch ôn tập: Sinh viên quan tâm theo dõi lịch ôn tập trên website của Khoa Sư phạm Toán - Tin http://fmte.dthu.edu.vn, tại mục Olympic sinh viên.

TIN VỪA CẬP NHẬT