Trang chủ | Tìm kiếm:

Người đăng: nvdung - Ngày: 5/9/2014 8:15:00 PM
Toàn văn đề tài NCKH của sinh viên năm học 2013-2014


Click vào tên đề tài để xem toàn văn nội dung


TT

Tên đề tài

Mã số

Chủ nhiệm

Người hướng dẫn

Xếp loại

  1       

Định lí điểm bất động chung cho ánh xạ co suy rộng trong không gian kiểu-mêtric

CS.2013.02.31

SV. Nguyễn Thị Ánh Nguyệt

TS. Nguyễn Văn Dũng

Khá

  2       

Định lí điểm bất động cho điều kiện co tuần hoàn kiểu Chatterjea yếu trong không gian kiểu-mêtric

CS.2013.02.27

SV. Nguyễn Quốc Dũng

ThS. Nguyễn Thị Thanh Lý

Khá

  3       

Định lí điểm bất động cho dạng phi-co yếu suy rộng trong không gian-kiểu-mêtric

CS.2013.02.32

SV. Nguyễn Chí Tâm

TS. Nguyễn Văn Dũng

Tốt

  4       

Về định lí điểm bất động của lớp ánh xạ C-co yếu trong không gian kiểu-mêtric.

CS.2013.02.28

SV. Nguyễn Thị Vui

ThS. Nguyễn Trung Hiếu

Khá

  5       

Về định lí điểm bất động của lớp ánh xạ Meir-Keeler -co trên không gian kiểu-mêtric.

CS.2013.02.30

SV. Hồ Quốc Ái

ThS. Nguyễn Trung Hiếu

Tốt

  6       

Về định lí điểm bất động chung của các ánh xạ trên không gian kiểu-mêtric.

CS.2013.02.29

SV. Hoàng Hiền Hưởng

ThS. Nguyễn Trung Hiếu

Tốt

7

Lập trình điều khiển thiết bị và ứng dụng vào việc xây dựng hệ thống điều khiển chuông báo giờ tự động tại Trường Đại học Đồng Tháp.

 

SV. Phùng Tấn Phát

ThS. Nguyễn Văn Lót

 Khá

8

Xây dựng chương trình xử lý song song để xác định một số nguyên lớn có phải là số nguyên tố hay không

 

SV. Nguyễn Thị Hoài Thương, SV. Võ Minh Tiến, Lớp ĐHCNTT10

ThS. Nguyễn Thị Thuỳ Linh

 Khá


TIN VỪA CẬP NHẬT