Trang chủ | Tìm kiếm:

Người đăng: nvdung - Ngày: 5/10/2014 10:29:00 AM
Toàn văn Khóa luận tốt nghiệp năm 2014


Click vào tên khóa luận để xem toàn văn nội dung.

STT

Họ và tên lót

Lớp sinh viên

Hướng đề tài KLTN

Người hướng dẫn

Điểm

1.       

Phùng Tấn Phát

ĐHCNTT10

Nhận dạng bảng số xe (Hướng nghiên cứu Xử lý ảnh)

ThS. Nguyễn Trọng Nhân

 

2.       

Ngô ánh Hồng

ĐHSTOÁN10B

Phát triển năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề cho học sinh thông qua dạy học chủ đề "Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng "Hình học 10 nâng cao

TS. Nguyễn Dương Hoàng

 

3.       

Hoàng Hiền Hưởng

ĐHSTOÁN10A

Về định lí điểm bất động cho lớp ánh xạ Suzuki suy rộng trên không gian kiểu-mêtric.

ThS. Nguyễn Trung Hiếu

 

4.       

Trần Thị Cẩm Nhung

ĐHSTOÁN10A

Phát triển năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề cho học sinh thông qua dạy học chủ đề "Tổ hợp - xác suất" Đại số - giải tích 11 nâng cao

TS. Nguyễn Dương Hoàng

 

5.       

Võ Thị Kim Phương

ĐHSTOÁN10A

Rèn luyện năng lực huy động kiến thức cho học sinh thông qua dạy học chủ đề "Phương trình - hệ phương trình trong đại số" 10 cơ bản

TS. Lê Xuân Trường

 

6.       

Nguyễn Chí Tâm

ĐHSTOÁN10A

Mở rộng định lý điểm bất động cho dang j-co yếu trong không gian mêtric và áp dụng

TS. Nguyễn Văn Dũng

 

7.       

Lê Thị Ngọc Thảo

ĐHSTOÁN10A

Khảo sát một số tính chất  của không gian kiểu - mêtric

TS. Nguyễn Văn Dũng

 

8.       

Phạm Hoài Trung

ĐHSTOÁN10B

Về định lý Artin - Ress

ThS. Ngô Tấn Phúc

 

9.       

Đào Phong Phú

ĐHSTOÁN10A

Khai thác yếu tố thực tiễn trong dạy học chủ đề "Phương trình, bất phương trình, hệ phương trình" Đại số 10 cơ bản

TS. Nguyễn Dương Hoàng

 

10.   

Nguyễn Hồng Phi Yến

ĐHSTOÁN10A

Dạy học chủ đề bất đẳng thức, bất phương trình (Đại số 10 Nâng cao) theo hướng tăng cường phân hóa đối tượng học sinh.

TS. Lê Xuân Trường

 

11.   

Lâm Thanh Liên

ĐHSTOÁN10A

Tăng cường hoạt động nhận thức trong dạy học giải bài tập hình học không gian 11 THPT (nâng cao)

TS. Nguyễn Dương Hoàng

 

 


TIN VỪA CẬP NHẬT