Tin tức và sự kiện

19/05/2021 605

Hướng đến mục tiêu trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học có chất lượng cao của Việt Nam và Đông Nam Á

Với hành trình hơn 46 năm đào tạo giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục (1975 - 2021), 18 năm xây dựng, hội nhập và phát triển (2003 - 2021), Trường Đại học Đồng Tháp đã và đang xây dựng nên truyền thống quý báu và gặt hái nhiều thành tựu tốt đẹp được xã hội ghi nhận và đánh giá cao. Trong giai đoạn tiếp theo, trường xác định tầm nhìn trở thành trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học có chất lượng cao của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.


Đại học Đồng Tháp – Khát vọng Cửu Long

Trường Đại học Đồng Tháp là trường đại học công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, thành lập vào ngày 10/1/2003 theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, tiền thân là Trường Trung học Sư phạm Đồng Tháp ra đời từ sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng năm 1975 và các trường: Trường Sư phạm Mẫu giáo Đồng Tháp, Trường Cán bộ Quản lý Đồng Tháp, Trường Cao đẳng Sư phạm Đồng Tháp. Từ kết quả khảo sát bước đầu, trường được đánh giá có nhiều điểm mạnh với đa số ý kiến đồng tình.

 Đó là, tập thể nhà giáo và người học của trường luôn đoàn kết và thể hiện khát vọng, quyết tâm cao trong thực hiện các nhiệm vụ chung. Trường đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực với nhiều hình thức đào tạo từ trình độ đại học, thạc sĩ và tiến sĩ, trong đó lĩnh vực khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên là nòng cốt. Đội ngũ giảng viên của trường với 100% có trình độ sau đại học, có tinh thần say mê học tập, nghiên cứu; nhiều giảng viên có thời gian học tập và nghiên cứu ở nước ngoài là nhân tố quan trọng để kết nối hoạt động hợp tác quốc tế.

Trường theo đuổi chính sách chất lượng, là trường đại học đầu tiên của đồng bằng sông Cửu Long được công nhận hoàn thành kiểm định chất lượng giáo dục theo quy định của Luật Giáo dục học. Tỉ lệ giảng viên có công bố khoa học quốc tế hàng năm ở mức cao, Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp đang từng bước trở thành các ấn phẩm có uy tín khoa học cao, hướng đến chuẩn quốc tế.

Đồng thời, trường luôn duy trì sự phù hợp giữa quy mô đào tạo với các điều kiện đảm bảo chất lượng (đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, khả năng tổ chức quản lý, giới thiệu việc làm cho sinh viên...). Cơ sở vật chất kỹ thuật cơ bản đáp ứng quy mô đào tạo và yêu cầu nghiên cứu khoa học và công nghệ, phục vụ đủ nhu cầu của người học trong các hoạt động thể dục thể thao, văn hóa – văn nghệ. Hoạt động quản trị nhà trường luôn đổi mới, tinh thần dân chủ luôn được phát huy và cùng hướng về hệ giá trị cốt lõi: Chất lượng – Sáng tạo – Hợp tác – Trách nhiệm – Thân thiện. Trường có nhiều mô hình mới hoạt động hiệu quả, có giá trị bền vững góp phần phục vụ cộng đồng.

Với truyền thống đào tạo nhân lực cho vùng đồng bằng sông Cửu Long và cả nước, đặc biệt trong lĩnh vực đào tạo sư phạm và cán bộ quản lý giáo dục, nhiều cựu sinh viên của trường thành đạt trong cuộc sống, đóng góp tích cực vào việc phát triển kinh tế và xã hội của đất nước. Trong giai đoạn 2021 - 2030, trường xác định chiến lược tiếp tục kế thừa và phát huy thành quả đã đạt được, xây dựng chiến lược phát triển và tầm nhìn hướng đến các mục tiêu phát triển mới, tiếp tục đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tích cực và chủ động hội nhập quốc tế.

Trường chọn thông điệp phát triển “Đại học Đồng Tháp – Khát vọng Cửu Long” để khơi dậy nguồn cảm hứng và khát vọng của người học. Khát vọng là bước khởi đầu của thành công. Điều quan trọng không phải là điểm xuất phát (không quan trọng người học đang là ai, không quan trọng đến từ đâu, không quan trọng đang học ở đại học nào), mà quan trọng chính là khát vọng vươn đến tầm cao nào trong hành trình học tập và cuộc sống.

Cùng với tầm nhìn đã được xác lập, trường xác định quan điểm phát triển là đảm bảo tính kế thừa và theo đuổi mục tiêu mới, đảm bảo tính toàn diện, có khâu đột phá, phát triển nhanh và bền vững; xác định nhân tố con người là trung tâm của chiến lược phát triển, phát triển vì con người, do con người. Đồng thời gắn phát triển với đổi mới hoạt động quản trị nhà trường năng động, hiệu quả và tiên phong, đẩy mạnh hợp tác với các cơ sở giáo dục, đơn vị tuyển dụng và doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

HIẾU TRI

Nguồn: http://baodongthap.com.vn/giao-duc/huong-den-muc-tieu-tro-thanh-trung-tam-dao-tao-nghien-cuu-khoa-hoc-co-chat-luong-cao-cua-viet-nam-v-97707.aspxXEM THÊM [Tất cả]


Dự tuyển vào DThU?

Tham gia